เว็บบอร์ด

   
   
Total: 0:               
 
    
"บุญมีจริง" ใครทําจริง!!. ย่อมได้รับผลจริง…!! [No. 0]
"บุญมีจริง"

คําว่า.... "บุญ" เป็นของมีจริง!!. ใครทําจริง!!. ย่อมได้รับผลจริง…!

บุญที่เกิดจากการให้ "ทาน" จะเป็นทานที่ให้แก่..สัตว์เล็ก!! สัตว์ใหญ่!!. ทานที่ให้การสงเคราะห์คน!! และทานที่ให้การสงเคราะห์พระสงฆ์!!. ที่คนเรามักจะเรียกว่า "สังฆทาน" นั้น..!! ล้วนมีอานิสงส์ทั้งสิ้น!!. เพียงแต่ว่า.. อานิสงส์ของสังฆทาน มีมากที่สุด..!! อาจารย์ว่า..ถ้าต้องการมีลาภ!!. หมั่นทําบุญสังฆทานให้บ่อยๆ!! ไม่ว่า.. จะทําบุญใส่บาตร หรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ตั้งแต่ 5 องค์ขึ้นไป!! จัดได้ว่าเป็นสังฆทาน.!! เช่นกัน...!!

บุญที่เกิดจากการ "รักษาศีล" อานิสงส์ทําให้ชีวิตเป็นสุข!!. ไม่เดือดร้อน!! เมื่อเราตั้งใจรักษาศีล..อาจารย์ว่า.. " กรรมใหม่ไม่สร้าง!!.กรรมเก่าย่อมจะตามไม่ถึง!! " ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์...!!

บุญที่เกิดจากการ "ทําสมาธิ"... อานิสงส์ทําให้จิตมีกําลังไม่อ่อนแอ!!. ไม่ขี้ขลาดตาขาว!! จะทําสิ่งใดย่อมรู้แนวทาง.. ที่จะทําให้ชีวิตมีกําไรหรือขาดทุน!! ชีวิตจะมีความสงบสุข...!!

บุญที่เกิดจากการ "ใช้ปัญญา" อานิสงส์จะทําให้มีความคิดเห็นถูกต้อง!!..ตามความเป็นจริง!! จิตใจจะโล่งโปร่งเบา.. ไร้สิ่งเกาะเกี่ยว!!. ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตาม!!. โอกาสผิดพลาดแทบจะไม่มี....!!

ขอให้พวกเราทุกคน.. สร้างบุญให้เป็น!!. อาจารย์ขอยืนยันว่า….ชีวิตของท่านทั้งหลายจะได้รับผลดีในชาตินี้!!. ไม่ต้องรอชาติหน้า....!!

อ.กสินัง
By : อ.กสินัง  email  (อ่าน 8390 | ตอบ 7)  (29/09/2553 09:25:21)
Total: 0:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง