เว็บบอร์ด

   
   
Total: 6:               
 
    
"บุญมีจริง" ใครทําจริง!!. ย่อมได้รับผลจริง…!! [No. 0]
"บุญมีจริง"

คําว่า.... "บุญ" เป็นของมีจริง!!. ใครทําจริง!!. ย่อมได้รับผลจริง…!

บุญที่เกิดจากการให้ "ทาน" จะเป็นทานที่ให้แก่..สัตว์เล็ก!! สัตว์ใหญ่!!. ทานที่ให้การสงเคราะห์คน!! และทานที่ให้การสงเคราะห์พระสงฆ์!!. ที่คนเรามักจะเรียกว่า "สังฆทาน" นั้น..!! ล้วนมีอานิสงส์ทั้งสิ้น!!. เพียงแต่ว่า.. อานิสงส์ของสังฆทาน มีมากที่สุด..!! อาจารย์ว่า..ถ้าต้องการมีลาภ!!. หมั่นทําบุญสังฆทานให้บ่อยๆ!! ไม่ว่า.. จะทําบุญใส่บาตร หรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ตั้งแต่ 5 องค์ขึ้นไป!! จัดได้ว่าเป็นสังฆทาน.!! เช่นกัน...!!

บุญที่เกิดจากการ "รักษาศีล" อานิสงส์ทําให้ชีวิตเป็นสุข!!. ไม่เดือดร้อน!! เมื่อเราตั้งใจรักษาศีล..อาจารย์ว่า.. " กรรมใหม่ไม่สร้าง!!.กรรมเก่าย่อมจะตามไม่ถึง!! " ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์...!!

บุญที่เกิดจากการ "ทําสมาธิ"... อานิสงส์ทําให้จิตมีกําลังไม่อ่อนแอ!!. ไม่ขี้ขลาดตาขาว!! จะทําสิ่งใดย่อมรู้แนวทาง.. ที่จะทําให้ชีวิตมีกําไรหรือขาดทุน!! ชีวิตจะมีความสงบสุข...!!

บุญที่เกิดจากการ "ใช้ปัญญา" อานิสงส์จะทําให้มีความคิดเห็นถูกต้อง!!..ตามความเป็นจริง!! จิตใจจะโล่งโปร่งเบา.. ไร้สิ่งเกาะเกี่ยว!!. ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตาม!!. โอกาสผิดพลาดแทบจะไม่มี....!!

ขอให้พวกเราทุกคน.. สร้างบุญให้เป็น!!. อาจารย์ขอยืนยันว่า….ชีวิตของท่านทั้งหลายจะได้รับผลดีในชาตินี้!!. ไม่ต้องรอชาติหน้า....!!

อ.กสินัง
By : อ.กสินัง  email  (อ่าน 8306 | ตอบ 7)  (29/09/2553 09:25:21)
ความคิดเห็นที่ 1
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
By : เต่าน้อย  email  (02/10/2553 20:26:44)
ความคิดเห็นที่ 2

ทุกครั้งที่มีการเดินทางไปทำบุญ ท่านอาจารย์มักจะย้ำและสอนให้พวกเราทำบุญด้วย "ความตั้งใจ" และ "มีความน้อมถึงบุญกุศล" ที่เราได้ทำ!!! เราทำมาก เราทำน้อย ไม่สำคัญ แต่...อย่าทำแบบขอไปที เพราะ นอกจากเราจะไม่ได้อะไรแล้ว เรายังได้ "ทุกข์โทษ" กลับมาด้วย เนื่องจากเราอาจมี "อคติ" โดยไม่รู้ตัวครับ...

By : หมอเล็ก  email  (25/10/2553 08:45:42)
ความคิดเห็นที่ 3

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์ได้สอนถึง "วิธีการทำความดีที่ถูกต้องและได้ผล" ผมจึงใคร่ขอสรุปคำสอนบางส่วนและนำมาเผยแพร่ดังนี้ครับ....

การทำความดี ให้เรานึกถึงความดีที่เราทำ เป็น "อนุสติ" อย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราและจิตของเรา อยู่ใน "เส้นทางที่ดี"

คำสอนของพระพุทธเจ้า "ดี" อยู่อย่างหนึ่งที่อาจารย์ยอมรับ

 

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า... "เราสร้างเหตุแบบไหนไว้ เราก็จะได้รับผลแบบนั้น"

เราสร้างเหตุแห่งความไม่ดีไว้ ผลแห่งฃีวิตที่จะได้รับไม่ดี ก็จะเกิดขึ้น

เราสร้างเหตุแห่งความดี ผลแห่งความดีที่เราทำไว้ มันก็จะเกิดกับชีวิตเรา...

ถ้าจะพูดง่ายๆ ก็คือ... สร้างความดี ความดีก็ให้ผลกับตนเอง.... สร้างความไม่ดี ความไม่ดี ก็ให้ผลกับตนเอง...

 

By : หมอเล็ก  email  (25/10/2553 08:54:48)
ความคิดเห็นที่ 4

ขออนูโมทนาด้วยครับ

By : รุ่น 4  email  (29/10/2553 15:06:15)
ความคิดเห็นที่ 5

เมื่อวานนี้ ผมได้มีโอกาสไปงานศพของญาติลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ในคณะฯ คนหนึ่ง ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง อายุของผู้ตาย น่าจะประมาณ 70 ปี เป็นผู้หญิง

ท่านอาจารย์เล่าว่า ส่วนใหญ่คนตายมักจะไม่รู้ตัวว่า ตัวเองกำลังจะตาย และเมื่อตายไปแล้ว ก็ยังไม่รู้ตัวว่า ตัวเองได้ตายไปแล้ว ดังนั้น เมื่อไม่รู่ว่าตัวเองกำลังจะตาย ก็มิได้เตรียมตัวเพื่อที่จะตาย ไม่ได้สร้าง "อริยะทรัพย์" ไว้ก่อนตาย คนทางโลกทั่วไปนั้นยามมีชีวิตอยู่ มัวแต่สร้าง "ทรัพย์ทางโลก" ไว้ ซึ่งแน่นอนที่สุด เมื่อตายไป ก็ไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติติดตัวไปได้เลย นำไปได้แต่ความโลภ โกรธ หลง ไมไ่ด้ถูกสอนให้ละทิ้งหรือปล่อยวางก่อนตาบ 

ท่านอาจารย์มักจะกล่าวสอนอยู่เสมอว่า.... คนที่เตรียมตัวตาย เขาจะไม่เศร้าหมอง เขาจะไม่เป็นห่วงอาลัยใดๆ เขาจะไม่ทุกข์ร้อน เพราะ ยอมรับ "กฏไตรลักษณ์" ที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถหนีสัจธรรมความเป็นจริงนี้ได้ คือ เกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรเปลี่ยนในท่ามกลาง และในที่สุด ก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ

หากยามที่เรามีชีวิตอยู่ เราสะสมแต่สิ่งที่เป็นกุศล ไม่่เพ่งโทษคนอื่นด้วยการสร้างสติสัมปชัญญะ เพื่อเฝ้ามองหาความผิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วแก้ไข สิ่งที่ไม่ดีหรือความไม่รู้ต่างๆ ก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง  ใจก็จะมีแต่ความสงบเยือกเย็น ไม่เร่าร้อน จากที่ "ไม่เคยรู้ตัว" ว่า ตัวเองกำลังจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็จะเริ่ม "รู้ตาม" แล้วใจยอมรับว่า "เราไม่ควรทำแบบนั้นเลย" แล้วในที่สุด เราก็จะ "รู้ทัน" ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่น และกับตัวเอง

เมื่อเราฝึกฝนนานปีไป สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆ ก็ไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจเราได้....

By : เต่าน้อย  email  (19/11/2553 06:37:50)
ความคิดเห็นที่ 6

กฏพระไตรลักษณ์ กฏแห่งกรรม พระอริยสัจ4 อุเบกขา จงน้อมยอมรับความเป็นจริง สงบ

By : ศิษย์ใหม่  email  (12/11/2554 23:37:47)
Total: 6:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง