เว็บบอร์ด

   
   
Total: 15:               
 
    
ท่านทราบหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร? [No. 0]
เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา อาจารย์ได้ตั้งคำถามว่า "ท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร? ถ้าท่านคิดว่าท่านรู้ธรรมะ ท่านลองตอบสิว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจึงทำให้คนพ้นทุกข์ได้
By : อ.กสินัง  email  (อ่าน 5039 | ตอบ 15)  (09/09/2553 21:07:40)
ความคิดเห็นที่ 1
อาจารย์ค่ะ หนูขอตอบว่า..พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่อง อริยสัจสี่..คือสอนให้รู้เรื่องทุกข์..สอนความรู้ในเหตุที่เกิดทุกข์..สอนความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์..สอนความรู้ในหนทางที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ทั้งหมดนี้หนูตอบตามหนังสือค่ะ..หนูอยากเข้าถึงธรรมะในข้อนี้..ขออาจารย์เมตตาหนูด้วยค่ะ
By : ขวัญมา  email  (12/09/2553 22:58:19)
ความคิดเห็นที่ 2
คนส่วนมาก รู้เรื่องอริยสัจ4เป็นอย่างดี แต่เข้าไม่ถึง ถ้าเข้าถึงจริงๆแม้ความทุกข์ที่เกิดจากความตาย เขาจะไม่เสียดายในชีวิต ปล่อยวางได้ คนที่บรรลุธรรมเห็นความเป็นจริงในอริยสัจสี่ เขาจะเข้าใจในสิ่งที่พระเถระเจ้าสอนว่า
"ทุกข์ควรกำหนดรู้"
"สมุทัยควรละ"
"นิโรธควรทำให้แจ้ง"
"มรรคควรทำให้เกิดให้มี"

"ทุกข์เป็นตัวผล"
"สมุทัยเป็นตัวเหตุ"
By : อ.กสินัง  email  (14/09/2553 05:06:36)
ความคิดเห็นที่ 3
หนูขอบพระคุณ อาจารย์มาก ค่ะ หนูจะจดจำ
"ทุกข์เป็นตัวผล"
"สมุทัยเป็นตัวเหตุ" ไว้ให้แม่นๆ ค่ะ
By : ขวัญมา  email  (14/09/2553 21:14:01)
ความคิดเห็นที่ 4
ผมใคร่ขออนุญาตตอบคำถามท่านอาจารย์ดังนั้ครับ

พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความเป็นจริงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แล้วให้ "จิต" เรายอมรับความเป็นจริงตรงนั้น.... แม้ว่า ความเป็นจริงนั้น เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตาม... และแม้ว่า ความเป็นจริงนั้น เราจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็ตาม... แล้วปล่อยวาง ไม่นำมายึดมั่นหมายมั่น.... "ตัดอุปาทาน" นั่นเอง...

ประเด็นอยู่ที่ว่า... เราจะทำอย่างไรให้ "จิต" เราสามารถยอมรับความเป็นจริง โดยเฉพาะ "ความเป็นจริงที่เราไม่ต้องการ" ตรงนั้น ได้อย่างไร และ ได้โดยไม่มีเงื่อนไข....

ผมเห็นว่า... มีหนทางเดียวที่ท่านอาจารย์สอนอยู่เสมอ นั่นคือ.... ต้องปฏิบัติกรรมฐานเท่านั้น... และจะต้องเป็นกรรมฐานที่สอนถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางไว้ และต้องสอนโดย "ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสัมมาทิฐิ "เข้าถึง" และ "ได้" เท่านั้นครับ
By : เต่าน้อย  email  (24/09/2553 06:54:17)
ความคิดเห็นที่ 5

อ่านแล้ว......ขออนูโมทนาด้วยครับ

By : รุ่น 4  email  (29/10/2553 15:01:59)
ความคิดเห็นที่ 6

เรียนท่านอาจารย์ ต่อเพิ่งจะได้อ่าน ขออนุณาติตอบคำถามค่ะ

พระพุทธเจ้าสอนเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง สอนให้รู้วงจรชีวิตของทุกสิ่งที่เกิดมาแล้วก็มีดับไป ไม่มีทางหนี๋พ้น ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทอง ร่ำรวย ยากจน มีความสุข หรือมีความทุกข์ ยังไงสุดท้ายชีวิตก็ต้องตาย เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง เอาไปได้อย่างเดียว คือ จิตของตัวเราเอง

ได้จากการฟังธรรมวันที่ 5/09/2553 ค่ะ

By : ต่อ  email  (16/12/2553 21:15:32)
ความคิดเห็นที่ 7

^^ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะ

By : วารินทร์  email  (25/03/2554 10:16:19)
ความคิดเห็นที่ 8

ขออนุญาติตอบคำถามครับ

พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เข้าใจถึงธรรมชาติ

ว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ มีสาเหตุมาจากอะไร

หาทางแก้ไขได้อย่างไร และขจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างไร

ด้วยความเคารพอย่างสูง

By : ปริญญา  email  (06/06/2554 21:47:42)
ความคิดเห็นที่ 9

ถูกต้องแล้ว อาจารย์ขออนุโมทนา

By : อ.กสินัง  email  (31/08/2554 09:46:59)
ความคิดเห็นที่ 10

อาจารย์ค่ะ  หนูขอตอบอาจารย์อีกครั้งค่ะ.. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนธรรมะคือสอนความเป็นจริงของชีวิตตัวเรา..เห็นร่างกายจิตใจไม่ใช่เป็นของเรา..เราควบคุมมันไม่ได้..เราผู้ไม่ยังไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตตัวเรา..เราเมาชีวิต..เราใช้ชีวิตอยู่ประมาท..การใช้ชีวิตไม่ถูก..เราใช้ชีวิตตัวเราไม่เป็น..เรากำลังนำพาชีวิตอย่างผู้หลงทาง..พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน..เรื่องพระอริยมรรค คือ.

1. เห็นถูกต้อง 2. ตั้งใจถูกต้อง 3. พูดถูกต้อง 4. ทำถูกต้อง 5. อาชีพถูกต้อง 6. เพียรถูกต้อง 7. สติถูกต้อง 8. สมาธิถูกต้อง 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน..หนทางที่ถูกต้อง เราใช้ชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง..ตัวเราใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายใจ..การกระทำของเราถูกต้องย่อมไม่ก่อเกิดทุกข์โทษใดๆอีกค่ะ..อาจารย์ค่ะ หนูตอบโดย..การเรียบเรียงธรรมะ..จากหนังสือ..มาเป็นคำพูดเหล่านี้ค่ะ.

By : ขวัญมา  email  (29/03/2555 20:00:08)
ความคิดเห็นที่ 11

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายกับจิต  กายกับจิตต่างแยกกันหากนำจิตไปสู่กาย  เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง  แต่ต้องนำจิตไปดูกายว่าเป็นทุกข์  เมื่อกายเป็นทุกข์จิตที่รับทราบก็เป็นทุกข์ด้วย  ซึ่งมันไม่เที่ยง

By : ใหญ่  email  (07/06/2555 09:15:55)
ความคิดเห็นที่ 12

พระพุทธเจ้าสอนเรืองไตรลักษณ์  ทุกอยางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยุ้ แล้ว ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันอีก ก็ปลงเสีย ไม่ยึดติดอะไรทั่งหมด ยิ่งไปฝึกจิตยืางผิดกันใหญ่ กลายเป็นเาตัวตนเข้าไปฝึก ก็ตัวตนก็เป็นสิ่งสมมติอยู่แล้ว จะเอาอะไรไปฝึก

By : บัวระภาพร  email  (05/10/2556 11:36:12)
ความคิดเห็นที่ 13

สอนกฎอิทัปปัจยตาและปฎิจจสมุปบาทที่เป็นกลไกของทุกสรรพสิ่ง

สอนให้รู้อริยะสัจสี่

สอนอริยะอัฏฐังคิกมรรค(มรรคมีองค์ ๘)

..........

โลกจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัย กิเลสและความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ยังมีเหมือนเดิม

ผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, ภพ, ชาติ, มรณะ (...ปฎิจจสมุปบาท) สิ่งเหล่านี้ยังเหมือนเดิม

เราต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนท่านเป็นอกาลิโกใช้ได้ตลอดกาล

ทุกศาสนาสอนให้ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำใจให้ผ่องใส" ยังไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ออกจากสังสารวัฏ

..........

มีพระสูตรกล่าวว่า

สัตว์ ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอุปมาเป็นเศษดินที่ถูกเล็บช้อนขึ้นมาจาก ผืนดิน ในขณะที่สัตว์ที่กำลังไปเกิดเป็น สัตว์นรก เดรัจฉาน เปรตวัสัย อุปมาผืนแผ่นดิน

..........

ชาวพุทธควรสนใจและทำความรู้จักคำ สอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพื่อป้องกันการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดโดยสาวกที่ ไม่เป็นศากยะปุติยะ และแยกแยะความสามารถและหน้าที่ดังพระสูตรคือ

  1. ตถาคตเป็นมัคคัญญู (รู้มรรค), เป็นมัคควิทู (รู้แจ้งมรรค), เป็นมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค);

  2. ส่วนสาวกทั้งหลายในกาลนี้ เป็นมัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรค) เป็นผู้ตามมาในภายหลัง.

..........

เปิดธรรม-พระที่เป็นศากยะปุติยะจะแสดงบทพุทธพจน์ให้ผู้ฟังได้เห็นทุกครั้ง จะไม่สอนให้นำคำอธิบายของตนไปใช้

ธรรมที่ถูกปิด-ไม่ควรทำให้ผู้ฟังศรัทธาตนด้วยการแสดงธรรมที่เป็นคำอธิบายของตนเองโดยไม่แสดงบทที่เป็นพุทธพจน์ให้ชัดเจน

By : Mac-อยุธยา  email  (02/11/2556 02:32:26)
ความคิดเห็นที่ 14

อาจารย์คะ!. หนูขออนุญาติตอบเพิ่มเติมอีกครั้ง!.ค่ะ!.ท่านอาจารย์!.

ธรรมะย่อมปรากฎอยู่ในใจ..ของผู้ประพฤติธรรม.และปฏิบัติธรรมเท่านั้น!. หาใช่ที่อื่นไม่.. "ผู้ใดเห็นธรรม!.ผู้นั้นย่อมเห็นพระตถาคต!"

"พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่..หลังม่านนี่เอง!."

เราทุกคนสามารถเห็นได้..เพียงแค่แหวกม่าน "อวิชา" นั้นออกเสีย!.

"อวิชา" คือความไม่รู้!. ไม่เข้าใจ!. ไม่รู้เห็นในความเป็นจริง!. ในเรื่องของทุกข์!.

ไม่รู้ในเรื่องสาเหตุที่เราเกิดทุกข์!. เราขาดสติรู้เท่าทันความรู้สึก!.

จิตเราเกิดอารมณ์ปรุงแต่งด้วยขันธ์ห้า!. เรา"ผู้หลับสนิท"

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนธรรม!. ธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อให้เรามองเห็นตัวเราเอง!.

มองเห็นทุกข์และออกจากทุกข์!. ของตัวเราเองค่ะ!.

อาจารย์คะ!. หนูขอขอบพระคุณอาจารย์!. สอนให้หนูรู้เรื่องธรรมะ!.มองเห็นตัวหนูเองค่ะ!

By : ขวัญมา  email  (14/11/2556 22:38:42)
ความคิดเห็นที่ 15
ขออนุโมทนาด้วยนะ
By : อ.กสินัง  email  (15/11/2556 08:04:24)
Total: 15:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
รูปภาพ :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง