บทความ
Total: 194:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go
เดินทางผิด เงินก็หมด  อนาคตก็เสียเดินทางผิด เงินก็หมด อนาคตก็เสีย (อ่าน 13273)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/6/53 เวลา 6:14 am เดินทางผิด!! เงินก็หมด...อนาคตก็เสีย!! / อ.กสินัง    เวลา 6:18 am  การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!  มีความสำคัญ..เพราะเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่าน!! / อ.กสินัง    เวลา 6:22 ...
ผู้อื่นสอน! ยังห่างไกล..ผู้อื่นสอน! ยังห่างไกล.. (อ่าน 12537)
คติธรรมท่านอาจารย์ 23/6/53 เวลา 08:11am ผู้อื่นสอนยังห่างไกล !   จิตใจเราจะเข้าใจในธรรมะนั้น  ตัวเองต้องสอนตัวเอง / หลวงปู่สิม      เวลา 08:14am พระท่านสอน.  จงอย่าสนใจร่างกายของตนเอง.. จงอย่าสนใจในร...
ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้ (อ่าน 12383)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/6/53 เวลา 07:54 am  เสี้ยนตำเท้าไม่เจ็บในวันนี้. แต่วันหน้าก็ต้องเจ็บ..อะไรที่ตำใจรีบแก้ไข !! / อ.กสินัง        เวลา 07:15 am  ดวงดาว เราเห็นได้ แต่ คว้าไม่ได้.. ต่างอะไรกับสิ่ง...
อุปาทานการ ยึดถืออุปาทานการ ยึดถือ (อ่าน 12727)
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/6/53 เวลา 06:11 am อุปาทาน!!  การยึดถือ.. จะหลุดไปได้..ต้องอาศัยการรู้แจ้งในสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ / อ.กสินัง      เวลา 06:14 am  ถ้า ความป่วย. ความเจ็บ. ความตาย!!  เข้ามาอย่าได้สนใจใ...
มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้ามรรค ผล นิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า (อ่าน 12397)
คติธรรมท่านอาจารย์ 20/6/53   เวลา 07:00 am  จิตใจของเรา!!  ไม่ภาวนาละกิเลส..แต่ภาวนาเอากิเลส!!  กิเลสก็มาอยู่ในใจของเรา!! / หลวงปู่สิม     เวลา 07:13 am  มรรค ผล นิพพาน!!  ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้า!!. หากอ...
เมื่อมีศีลบริสุทธิ์. สมาธิก็เกิดเมื่อมีศีลบริสุทธิ์. สมาธิก็เกิด (อ่าน 10747)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 19/6/53   เวลา 06:55 am ชีวิตของคนที่ไร้ธรรม!!  จะติดบ่วงกรรมไปจนตาย.. อยากหลุดบ่วงกรรม!!. จงตั้งใจ. ภาวนา!! / อ.กสินัง     เวลา 06:58 am  ทำสมาธิอย่างเดียว!!  ศีลไม่มี.. สมาธิจะไม่ปรา...
เกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องตาย (อ่าน 11060)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 18/6/53   เวลา 06:08 am  ถ้าจะเลว!!  ให้เลวอยู่ในใจ!!. อย่า!! ให้มันไหลมาทางปาก.. อย่า!! ให้ไหลมาทางกาย / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน     เวลา 06:11 am  เกิดแล้วต้องตาย!!  ไม่ตายวันน...
ปากอย่าง. ใจอย่าง. อย่าทำปากอย่าง. ใจอย่าง. อย่าทำ (อ่าน 11093)
คติธรรมท่านอาจารย์ 17/6/53   เวลา 07:07 am  ปากอย่าง.ใจอย่าง!!  อย่าทำ!!  เพราะไม่ใช่ทางแห่งความบริสุทธิ์ / อ.กสินัง      เวลา 07:11 am  ตนเป็นที่พึ่งของตน!!  ตนทำบาป..ตนก็รับทุกข์เอง!!,  ตน...
ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!!ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! (อ่าน 10709)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 16/6/53   เวลา 07:55 am  ขจัดทุกข์มันไม่ยาก!! ถ้าขจัดความอยาก!!.  ความอยากเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวง!! / อ.กสินัง     เวลา 07:58 am  เมื่อจิตจดจ่ออยู่แต่การภาวนา!!.  มันจะหาเรื่อง...
สัตว์อื่นยังสงสารได้.  ทำไมไม่สงสารตัวเองสัตว์อื่นยังสงสารได้. ทำไมไม่สงสารตัวเอง (อ่าน 10796)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 15/6/53   เวลา 06:17 am  ทางโลก!!  พูดมาก.เรื่องก็มาก!!.,  ทางธรรม!!  ฟังมาก.ภาวนามาก!!. ได้ปัญญา..ปล่อยวางมาก!! / อ.กสินัง       เวลา 06:20 am  สัตว์อื่นยังสงส...
จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก (อ่าน 10856)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 13/6/53   เวลา 07:22 am  จงอย่า!! สนใจจริยา. ของบุคคลอื่น.., ให้พยายาม!! ปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ  / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน      เวลา 07:25 am จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก.. เพราะว่...
กายเป็นบ่อเกิดของกาม!!กายเป็นบ่อเกิดของกาม!! (อ่าน 10866)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 14/6/53   เวลา 06:49 am  กายเป็นบ่อเกิดของกาม!!  จะตัดกาม.. ต้องรู้แจ้งเห็นจริงในกาย. ว่ามีอะไรซ่อนอยู่!! / อ.กสินัง    เวลา 06:53 am  ร่างกายมันต้องการลมหายใจ!!  แล้วทำไม?  ใจจะอย...
คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร?คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร? (อ่าน 9160)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 12/6/53   เวลา 06:42 am คนที่ฟังธรรมแล้วไม่ได้อะไร!!   ก็ไม่ต่างอะไรกับ.ไก่ที่เห็นพลอย!! / อ.กสินัง      เวลา06:46 am  คนที่แอบทำผิดมักไม่กลัวบาป!!  แต่กลับกลัวคนอื่นรู้.. ใน...
จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!!จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 10841)
คติธรรมท่านอาจรย์วันที่ 11/6/53   เวลา 06:41am  จิตคิดถึงลมหายใจเข้าออก!!  จนชินกระทั่งไม่ลืม..อย่างนี้เรียกว่า ฌาน!! / อ.กสินัง     เวลา 06:47 am  การนินทาว่าร้ายคนอื่นแบบไหน!!  บั้นปลาย. จะได้รับผลแห่งกร...
ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!!ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!! (อ่าน 10734)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 10/6/53   เวลา 06:14 am  การทำสมาธิ!!  ศีลไม่ดี..สมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้!!  ควรต้องให้ศีลบริสุทธิ์เสียก่อน / อ.กสินัง     เวลา 06:16 am  ร่างกายนี้ไม่ช้าก็ตาย!!  ร่างก...
ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!!ความผิดที่ตัวเองมองไม่เห็น!! (อ่าน 11276)
คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 9/6/53   เวลา 06:20 am  ไม่ตั้งใจอยู่กับพุทโธ!!  มันจะไปเห็นอะไร.., มีทุกข์!! ก็ยังมีทุกข์ต่อไปไม่สิ้นสุด!! / อ.กสินัง     เวลา 06:22 am  บาปคนอื่นอย่าไปแบกไปหาม!!  บาปของเรา..ค...
อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบันอย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน (อ่าน 10926)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 8/6/53   เวลา7:10 am  อย่าเอาอดีตมาทำลายปัจจุบัน!!  อย่าเพ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ทุกข์จะไม่มี / อ.กสินัง     เวลา7:20 am  ธรรมดาใจคนที่ยังมีกิเลส!!  ราคะ โทสะ โมหะ.นั้น!!&...
ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นชอบ (อ่าน 10772)
คติธรรมของท่านอาจารย์วันที่ 7/6/53   เวลา 06:34 am  พระท่านสอน!! จงใคร่ครวญก่อน..แล้วจึงทำดีกว่า!!  คิดก่อนพูด..คิดก่อนทำ!!  ไม่เดือดร้อน / อ.กสินัง      เวลา 06:39 am  ศรัทธา!! ต้องประกอบด้วยปัญญาเห็...
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง!!  ให้ปล่อยวางสิ่งที่ยังมาไม่ถึง!! ให้ปล่อยวาง (อ่าน 11093)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 4/6/53 เวลา 06:34 am ยามใดที่ใจสงบ!!  ยามนั้นให้คิดพิจารณา.. ให้เห็นว่าชีวิตเราอยู่กับความไม่เที่ยง / อ.กสินัง     เวลา 06:38 am  สิ่งที่ผ่านมา..อย่าไปนึกถึง!!  สิ่งที่ยังมาไม่ถึง..ให้ปล่อยว...
การภาวนา สำคัญที่สุดคือทำอยู่เสมอการภาวนา สำคัญที่สุดคือทำอยู่เสมอ (อ่าน 10822)
คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 3/6/53   เวลา 6:12 am การภาวนา!! สำคัญที่สุดคือ..ทำอยู่เสมอ!!,  อย่าไปคอยว่าวันไหนสบายใจแล้วค่อยทำ!! / อ.กสินัง     เวลา 7:34 am  แต่ไหนแต่ไร..คนก็ตายให้เราเห็น!!, แต่คนเราทำไม? มองไม่...