บทความ
จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก (อ่าน 10857/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 13/6/53

 

เวลา 07:22 am

 จงอย่า!! สนใจจริยา. ของบุคคลอื่น.., ให้พยายาม!! ปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ  / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


     เวลา 07:25 am

จงอย่า!! สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก.. เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้..มันไม่ใช่เรา!! / อ.กสินัง


     เวลา 07:27 am

 อารมณ์ใด!! ที่ประกอบด้วย..ความรัก โลภ โกรธ หลง!! เป็นอารมณ์ของดิรัจฉาน / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


     เวลา 07:38 am

เราคิดว่าคนอื่นชั่ว!!  แท้จริงความคิดแบบนี้..เราชั่วกว่าคนอื่น!!  คนดีเขาไม่คิด!! / อ.กสินัง