บทความ
สัตว์อื่นยังสงสารได้. ทำไมไม่สงสารตัวเอง (อ่าน 10797/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 15/6/53

 

เวลา 06:17 am

 ทางโลก!!  พูดมาก.เรื่องก็มาก!!.,  ทางธรรม!!  ฟังมาก.ภาวนามาก!!. ได้ปัญญา..ปล่อยวางมาก!! / อ.กสินัง

  
    เวลา 06:20 am

 สัตว์อื่นยังสงสารได้!!  ทำไม?.ไม่สงสารตัวเอง..  อย่า!!.ปล่อยให้ตัวเองทำผิด / อ.กสินัง


         เวลา 06:22 am

 คำสอน!! ของพระพุทธเจ้าทุกคำ..เป็นบุญทั้งหมด!!  ถ้าทุกคนปฏิบัติตาม / อ.กสินัง