บทความ
เมื่อมีศีลบริสุทธิ์. สมาธิก็เกิด (อ่าน 10747/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 19/6/53

 

เวลา 06:55 am

ชีวิตของคนที่ไร้ธรรม!!  จะติดบ่วงกรรมไปจนตาย.. อยากหลุดบ่วงกรรม!!. จงตั้งใจ. ภาวนา!! / อ.กสินัง


    เวลา 06:58 am

 ทำสมาธิอย่างเดียว!!  ศีลไม่มี.. สมาธิจะไม่ปรากฎ!!  เพราะสมาธิจะมีได้ต้องอาศัยศีล / อ.กสินัง


    เวลา 06:01 am

 เมื่อมีศีลบริสุทธิ์!!  สมาธิก็เกิด.. จิตใจจะเยือกเย็น!!. วิปัสสนาญานก็เกิด / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  เวลา 07:04 am

 บังเอิญไปเหยียบสัตว์ตาย!!  โยนของไปทับตาย!!. โดยไม่มีเจตนา..อย่างนี้ศีลไม่ขาด / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน