บทความ
อาจารย์ของดคติธรรมนับแต่วันนี้!!.เพราะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว!! (อ่าน 7827/ตอบ 0)

อาจารย์ของดคติธรรม!!.นับแต่วันนี้!!. เพราะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว!!. ขอให้ทุกคนนำธรรมะที่ได้..ไปคิดใคร่ครวญให้เห็น!!. เมื่อเห็นแล้ว!!.จิตของท่านจะสงบเยือกเย็น!!.มีความสุข!!

/อ.กสินัง