บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 8022/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 06/12/54

76. ใจของคนที่เต็มไปด้วย..กิเลสตัณหา!!. ถึงแม้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่..ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว!!. คือ.ตายจากความหลุดพ้น.. พ้นทุกข์ไปไม่ได้!!. / อ.กสินัง


77. เห็นคนอื่นกำลังจะตาย!!. อย่าคิดว่าตัวเองยังไม่ตาย!!. แต่เราเองอาจจะตาย..ก่อนคนอื่นก็ได้!!. /อ.กสินัง


78. พระท่านสอน "ถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริง!!. และยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง!!. สิ่งใดที่ท่านให้ไว้.. สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจ!!. และทุกท่านจะปลอดภัย..จากสงคราม!!."

/อ.กสินัง