พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 06/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 4013/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 06/12/54

76. ใจของคนที่เต็มไปด้วย..กิเลสตัณหา!!. ถึงแม้ชีวิตยังมีลมหายใจอยู่..ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว!!. คือ.ตายจากความหลุดพ้น.. พ้นทุกข์ไปไม่ได้!!. / อ.กสินัง


77. เห็นคนอื่นกำลังจะตาย!!. อย่าคิดว่าตัวเองยังไม่ตาย!!. แต่เราเองอาจจะตาย..ก่อนคนอื่นก็ได้!!. /อ.กสินัง


78. พระท่านสอน "ถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริง!!. และยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง!!. สิ่งใดที่ท่านให้ไว้.. สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจ!!. และทุกท่านจะปลอดภัย..จากสงคราม!!."

/อ.กสินัง