พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3908/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 05/12/54

73. พระท่านสอน "ยังไม่ได้ถอนรากกิเลสในกาย!!. วาจา!!.จิต!!.ของตนเอง!!.มายึดว่าตัวกูของกู!!. ตัวเราของเรา!!. เราเป็นนั่นเป็นนี่!!. เป็นอะไร?. ก็เป็น..อสุภะนั่นแหละ!!"


74. พระท่านสอน "คำสอนของพระพุทธเจ้า!!. เวลาเราจะรู้ได้เข้าใจได้!!. ต้องกำหนดพิจารณาจนเห็น..จนเข้าใจ!!.ด้วยสติปัญญาของตัวเอง!!. ไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้!!."


75. พระท่านสอน "คนที่หลงศีล!!. หลงธรรม!!. หลงคำสั่งสอน!!.ของพระพุทธเจ้าว่า..อยู่ที่อื่น!!. ความจริงศีลธรรมนั้น!!.อยู่ที่กาย!!. วาจา!!.จิต!!.ของทุกคน"

/อ.กสินัง