บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 05/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 7907/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 05/12/54

73. พระท่านสอน "ยังไม่ได้ถอนรากกิเลสในกาย!!. วาจา!!.จิต!!.ของตนเอง!!.มายึดว่าตัวกูของกู!!. ตัวเราของเรา!!. เราเป็นนั่นเป็นนี่!!. เป็นอะไร?. ก็เป็น..อสุภะนั่นแหละ!!"


74. พระท่านสอน "คำสอนของพระพุทธเจ้า!!. เวลาเราจะรู้ได้เข้าใจได้!!. ต้องกำหนดพิจารณาจนเห็น..จนเข้าใจ!!.ด้วยสติปัญญาของตัวเอง!!. ไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้!!."


75. พระท่านสอน "คนที่หลงศีล!!. หลงธรรม!!. หลงคำสั่งสอน!!.ของพระพุทธเจ้าว่า..อยู่ที่อื่น!!. ความจริงศีลธรรมนั้น!!.อยู่ที่กาย!!. วาจา!!.จิต!!.ของทุกคน"

/อ.กสินัง