บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 8007/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 03/12/54

70. พระท่านสอน "อะไรก็ดีหมด..มันดีมาจากใจ!!. ใจดีก็ดีหมด!!. ใจเสียก็เสียหมด!!. ท่านจึงให้ภาวนา..พุทโธ!!.ในใจ!!"


71. พระท่านสอน "ความสงบกาย!!. วาจา!!. จิต!!. ให้มีอยู่ทุกเวลาแล้ว!!. ความทุกข์!!.ความเดือดร้อนต่างๆ!!.จะไม่เกิด!!"


73. พระท่านสอน "อยู่ที่ไหน?. ถ้าอยู่ด้วยการปฏิบัติดี!!.ปฏิบัติชอบ!!. ไปที่ไหน?.ก็ไปด้วยการปฏิบัติดี!!. ปฏิบัติชอบ!!. คนดีอยู่ที่ไหน?.ที่นั่นก็ดี!!."

/อ.กสินัง