พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 03/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3963/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 03/12/54

70. พระท่านสอน "อะไรก็ดีหมด..มันดีมาจากใจ!!. ใจดีก็ดีหมด!!. ใจเสียก็เสียหมด!!. ท่านจึงให้ภาวนา..พุทโธ!!.ในใจ!!"


71. พระท่านสอน "ความสงบกาย!!. วาจา!!. จิต!!. ให้มีอยู่ทุกเวลาแล้ว!!. ความทุกข์!!.ความเดือดร้อนต่างๆ!!.จะไม่เกิด!!"


73. พระท่านสอน "อยู่ที่ไหน?. ถ้าอยู่ด้วยการปฏิบัติดี!!.ปฏิบัติชอบ!!. ไปที่ไหน?.ก็ไปด้วยการปฏิบัติดี!!. ปฏิบัติชอบ!!. คนดีอยู่ที่ไหน?.ที่นั่นก็ดี!!."

/อ.กสินัง