บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 8069/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 02/12/54

67. พระท่านสอน "เมื่อเราประสงค์สิ่งใด!!. ต้องพิจารณาเหตุเสียก่อน!!. เมื่อดูแล้วว่า..มันไม่ผิดศีลธรรม!!. เราก็สามารเอาได้!!. แต่เมื่อดูแล้วว่า..มันผิดศีล!!. เราก็ละเสีย..ไม่เอา!!."

68. พระท่านสอน "ผู้เห็นโทษในความผิดแล้ว!!. เกิดความละอายแก่ใจตนเอง..ในที่ทุกสถาน!!.งดเว้นในโทษนั้นๆ..ด้วยความบริสุทธิ์ใจ!!. จะรักษาศีลกี่ข้อ..ไม่เป็นการลำบากเลย!!."

69. พระท่านสอน "เวลาเราทำสมาธิ!!. คือกำหนดลม..ไม่ต้องพิจารณาอะไร?.. เอาสติประคองจิตของเรา!!. ให้รู้ตามลมเข้า-ออกเท่านั้น!!. ไม่ต้องสนใจอย่างอื่น!!."

/อ.กสินัง