พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 02/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3920/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 02/12/54

67. พระท่านสอน "เมื่อเราประสงค์สิ่งใด!!. ต้องพิจารณาเหตุเสียก่อน!!. เมื่อดูแล้วว่า..มันไม่ผิดศีลธรรม!!. เราก็สามารเอาได้!!. แต่เมื่อดูแล้วว่า..มันผิดศีล!!. เราก็ละเสีย..ไม่เอา!!."

68. พระท่านสอน "ผู้เห็นโทษในความผิดแล้ว!!. เกิดความละอายแก่ใจตนเอง..ในที่ทุกสถาน!!.งดเว้นในโทษนั้นๆ..ด้วยความบริสุทธิ์ใจ!!. จะรักษาศีลกี่ข้อ..ไม่เป็นการลำบากเลย!!."

69. พระท่านสอน "เวลาเราทำสมาธิ!!. คือกำหนดลม..ไม่ต้องพิจารณาอะไร?.. เอาสติประคองจิตของเรา!!. ให้รู้ตามลมเข้า-ออกเท่านั้น!!. ไม่ต้องสนใจอย่างอื่น!!."

/อ.กสินัง