บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 01/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6593/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 01/12/54

64. พระท่านสอน "การเจริญพระกรรมฐาน!!. เมื่อได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์แล้ว!!. ควรน้อมนำไปปฏิบัติตาม!!.จากประสบการณ์..ของตนเองโดยตรง!!. ย่อมแจ่มชัดและมั่นใจกว่า..การฟังจากคนอื่น!!."

65. พระท่านสอน "การปฏิบัติธรรมในเบื้องต้น!!.ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต!!.โดยรักษาศีล..เป็นเบื้องแรกก่อน!!. เพื่อไม่ให้สร้างเหตุให้เกิดโทษ!!."

66. พระท่านสอน "ถ้าคนเรามันไม่อายชั่ว!!.กลัวบาป!!. มันเป็นคนดีไม่ได้!!. คนดี!!.เขารักษาตัวกลัวบาป!!.กันทั้งนั้น"

/อ.กสินัง