พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 01/12/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3293/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 01/12/54

64. พระท่านสอน "การเจริญพระกรรมฐาน!!. เมื่อได้ฟังธรรมจากครูอาจารย์แล้ว!!. ควรน้อมนำไปปฏิบัติตาม!!.จากประสบการณ์..ของตนเองโดยตรง!!. ย่อมแจ่มชัดและมั่นใจกว่า..การฟังจากคนอื่น!!."

65. พระท่านสอน "การปฏิบัติธรรมในเบื้องต้น!!.ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต!!.โดยรักษาศีล..เป็นเบื้องแรกก่อน!!. เพื่อไม่ให้สร้างเหตุให้เกิดโทษ!!."

66. พระท่านสอน "ถ้าคนเรามันไม่อายชั่ว!!.กลัวบาป!!. มันเป็นคนดีไม่ได้!!. คนดี!!.เขารักษาตัวกลัวบาป!!.กันทั้งนั้น"

/อ.กสินัง