พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3320/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 30/11/54

61. พระท่านสอน "แนวทาง..การปฏิบัติก็คือ!!. ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่า..ล้วนตกอยู่ใน..กฏไตรลักษณ์!!.คือ ไม่มีอะไร?.คงสภาพอยู่เหมือนเดิม!!. ต้องเปลี่ยนแปร!!. มีลักษณะเป็นทุกข์!!. มีลักษณะเป็นอนัตตา!!."

62. พระท่านสอน "ปัญหา!!.คือสิ่งที่ต้องแก้!!. อุปสรรค!!.คือสิ่งที่ต้องสู้!!. "

63. พระท่านสอน "เหตุทั้งหลาย!!.ของคนเรา..ล้วนมาจากใจ!!. ใจ!!.จึงเป็นมหาเหตุ!!. ถ้าใจดี!!.ใจสูง!!.ใจประเสริฐ!!. การทำ..การพูดก็พลอยดี..และประเสริฐไปด้วย!!. ดังนั้น!!.จึงควรดูแลและอบรมใจให้ดี!!. เพื่อให้ใจ!!.เป็นเหตุแห่งพฤติกรรมที่ดี!!."

/อ.กสินัง