บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6441/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 29/11/54

58. พระท่านสอน "ใครก็ตาม..ที่เจริญกรรมฐาน!!. อย่านึกคิดเอาเองว่า..ตัวได้!!. เมื่อยังไม่ผ่าน..การกระทบจริง!!. ต้องผ่านการกระทบจริงก่อน!!. ไม่กำเริบแล้ว..เป็นอันใช้ได้!!."


59. พระท่านสอน "นักเจริญวิปัสสนาญาณ.. ถ้าบารมี ๑๐ ..ยังไม่ครบถ้วนเพียงใด!!. ผลในการเจริญวิปัสสนาญาณ..จะไม่มีผลสมบูรณ์!!. "


60. พระท่านสอน " ๑.คำว่าทาน..คือการให้!!. ต้องมีอารมณ์ใคร่ครวญต่อการให้ทาน..เป็นปกติ!!. ให้เพื่อสงเคราะห์!!. ไม่ให้เพื่อผลตอบแทน!!. ให้ไม่เลือกเพศ!!. วัย!!. ฐานะ!!. และความสมบูรณ์ เต็มใจ..ในการให้ทาน!!. ไม่มีอารมณ์หวั่นไหว..ในการให้ทาน!!."

/อ.กสินัง