บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6574/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 28/11/54

55. พระท่านสอน "มรรค ๘ นั้น..เป็นสิ่งที่ต้องเจริญ!!.หรือฝึกฝนปฏิบัติ..ให้เกิดมีในตน!!. ถ้าเพียงแต่ท่องหรืออ่าน.. ก็ไม่มีทางดับทุกข์ได้!!."

56. พระท่านสอน "มอดอาศัยไม้อยู่..แต่ก็กัดไม้ที่ตนอาศัย!!. ในที่สุด..มอดก็เดือดร้อน!!. คนเราอาศัย..คุณธรรมคุ้มครอง!!.  หากไม่ช่วย..รักษาศีลธรรม!!. เราก็จะตกอยู่ในสถานะเดียวกัน..กับมอด!!"

57. พระท่านสอน "สิ่งสำคัญที่นักปฏิบัติ..ควรใส่ใจให้มาก!!. คือต้องพยายาม..ลด!!.ละ!!.เลิก!!.กามคุณทั้ง ๕!!. เพราะกามคุณ..เป็นศัตรูของจิตใจ!!. ทำใจให้เดือดร้อน..วุ่นวาย!!."

/อ.กสินัง