พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 27/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3252/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 27/11/54

52. พระท่านสอน "คนเราจะได้ดี..มันต้องมีหลักใจ!!. คนที่ไร้หลักใจ!!.  ใจก็อยู่..อย่างเลื่อนลอย!!."


53. พระท่านสอน "ถ้าเราไม่ใส่ใจ..ต่อการปฏิบัติตามมรรค ๘!!. นับวันเราก็จะยิ่งห่าง..จากความสุขที่แท้จริง!!."


54. พระท่านสอน "คนที่พยายามปฏิบัติธรรมไป..โดยไม่หยุด!!. แม้จะช้าๆ..แบบคืบคลาน!!. ก็ยังดีกว่า..คนที่ยืนอยู่กับที่!!. ดีกว่า..คนที่เดินผิดทาง!!."

/อ.กสินัง