บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 27/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6731/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 27/11/54

52. พระท่านสอน "คนเราจะได้ดี..มันต้องมีหลักใจ!!. คนที่ไร้หลักใจ!!.  ใจก็อยู่..อย่างเลื่อนลอย!!."


53. พระท่านสอน "ถ้าเราไม่ใส่ใจ..ต่อการปฏิบัติตามมรรค ๘!!. นับวันเราก็จะยิ่งห่าง..จากความสุขที่แท้จริง!!."


54. พระท่านสอน "คนที่พยายามปฏิบัติธรรมไป..โดยไม่หยุด!!. แม้จะช้าๆ..แบบคืบคลาน!!. ก็ยังดีกว่า..คนที่ยืนอยู่กับที่!!. ดีกว่า..คนที่เดินผิดทาง!!."

/อ.กสินัง