บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6540/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 25/11/54

49. พระท่านสอน "รู้อื่นหมื่นแสน..ยังไม่แม้นเท่ารู้ตน!!. ดีอื่นหมื่นล้าน..ไม่พ้นพาลเหมือนดีตน!!. ชนะอื่นหมื่นโกฏ..ไม่พ้นโทษเหมือนชนะตน!!. รู้ตนดี..ตนชนะตน!!. นั้นยอดคนคือ.. ผู้ชนะดี!!."


50. พระท่านสอน "หมั่นเตือนตน..ให้พ้นชั่ว!!. หมั่นเตือนตัว..ให้พ้นพาล!!. หมั่นฝึกสันดาน..ให้พ้นผิด!!. หมั่นฝนจิต..ให้พ้นทุกข์!!. เป็นสุขนิรันดร!!."


51. พระท่านสอน "งานหลักของกรรมฐาน..ก็คือ การพยายามเอา ราคะ!!. โทสะ!!. โมหะ!!. ออกจากจิตใจ!!. เพราะกิเลสทั้ง ๓ นี้เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิด..ความชั่วทั้งมวล!!."

/อ.กสินัง