พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 25/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3282/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 25/11/54

49. พระท่านสอน "รู้อื่นหมื่นแสน..ยังไม่แม้นเท่ารู้ตน!!. ดีอื่นหมื่นล้าน..ไม่พ้นพาลเหมือนดีตน!!. ชนะอื่นหมื่นโกฏ..ไม่พ้นโทษเหมือนชนะตน!!. รู้ตนดี..ตนชนะตน!!. นั้นยอดคนคือ.. ผู้ชนะดี!!."


50. พระท่านสอน "หมั่นเตือนตน..ให้พ้นชั่ว!!. หมั่นเตือนตัว..ให้พ้นพาล!!. หมั่นฝึกสันดาน..ให้พ้นผิด!!. หมั่นฝนจิต..ให้พ้นทุกข์!!. เป็นสุขนิรันดร!!."


51. พระท่านสอน "งานหลักของกรรมฐาน..ก็คือ การพยายามเอา ราคะ!!. โทสะ!!. โมหะ!!. ออกจากจิตใจ!!. เพราะกิเลสทั้ง ๓ นี้เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิด..ความชั่วทั้งมวล!!."

/อ.กสินัง