พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3167/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 24/11/54

46. พระท่านสอน "อย่าเที่ยวได้สงสัยว่า.. ใครเขาจะนินทาเรา!!. อย่าสงสัยว่า..ใครเขาจะกลั่นแกล้งเรา!!. ถ้าเราดี..เสียอย่างเดียว!!."


47. พระท่านสอน "วิสัยของสัตว์นรก.. 1.ติดในลาภ.. 2.ติดในบริวาร.. 3.ปากร้าย.. 4.ใจเสีย!!."


48. พระท่านสอน "จงคิดว่า..ชีวิตเราน้อย!!. มีเวลาที่จะทำความดี..น้อยเหลือเกิน!!. เมื่อโอกาสมี!!.จงพยายามทำ..อย่าให้ขาด!!."

/อ.กสินัง