บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6515/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 24/11/54

46. พระท่านสอน "อย่าเที่ยวได้สงสัยว่า.. ใครเขาจะนินทาเรา!!. อย่าสงสัยว่า..ใครเขาจะกลั่นแกล้งเรา!!. ถ้าเราดี..เสียอย่างเดียว!!."


47. พระท่านสอน "วิสัยของสัตว์นรก.. 1.ติดในลาภ.. 2.ติดในบริวาร.. 3.ปากร้าย.. 4.ใจเสีย!!."


48. พระท่านสอน "จงคิดว่า..ชีวิตเราน้อย!!. มีเวลาที่จะทำความดี..น้อยเหลือเกิน!!. เมื่อโอกาสมี!!.จงพยายามทำ..อย่าให้ขาด!!."

/อ.กสินัง