พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3290/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 23/11/54

43. พระท่านสอน "ความจริงคนทั้งหลาย..ต้องการความดี!!. คือมีอารมณ์เป็นสุข!!.แต่คนก็ชอบ..สร้างเหตุของความทุกข์!!. ก็เพราะว่า!!.ชอบเป็นทาส..ของกิเลสตัณหา!!."


44. พระท่านสอน "คนทุกคน..ที่เกิดมาในโลก!!. สัตว์ทุกประเภทก็ตาม!!. มีความเกิด..เป็นเบื้องต้น!!. มีความเสื่อมไป..ในท่ามกลาง!!. และมีความตาย..ไปในที่สุด!!."


45. พระท่านสอน "จงรักษาความดีไว้..เหมือนเกลือรักษาความเค็ม!!. ถ้าดีแล้ว..อย่าให้ดีแตก!!. อย่าเมาในลาภ!!. อย่าเมาในสรรเสริญ!!."

/อ.กสินัง