บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6680/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 22/11/54

40. พระท่านสอน "กิเลสคือ..ตัวตัณหา!!. ดับกิเลสตัณหาได้เท่าใด?. ก็เป็นบุญเท่านั้น!!."


41. พระท่านสอน "การเกิดเป็นมนุษย์!!.มีความสูงศักดิ์มาก!!. อย่านำเรื่องของสัตว์..มาประพฤติ!!."


42. พระท่านสอน "พอจะนั่งภาวนา!!.เหมือนจูงหมา..ใส่ฝน!!. หมามัน..ไม่อยากตากฝน!!. ใจไม่อยาก..ถูกบังคับ!!. ไม่อยากทุกข์..เพราะภาวนา!!. แต่ทุกข์อย่างอื่น!!.ไม่สนใจคิด!!."

/อ.กสินัง