พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3249/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 22/11/54

40. พระท่านสอน "กิเลสคือ..ตัวตัณหา!!. ดับกิเลสตัณหาได้เท่าใด?. ก็เป็นบุญเท่านั้น!!."


41. พระท่านสอน "การเกิดเป็นมนุษย์!!.มีความสูงศักดิ์มาก!!. อย่านำเรื่องของสัตว์..มาประพฤติ!!."


42. พระท่านสอน "พอจะนั่งภาวนา!!.เหมือนจูงหมา..ใส่ฝน!!. หมามัน..ไม่อยากตากฝน!!. ใจไม่อยาก..ถูกบังคับ!!. ไม่อยากทุกข์..เพราะภาวนา!!. แต่ทุกข์อย่างอื่น!!.ไม่สนใจคิด!!."

/อ.กสินัง