พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3308/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 21/11/54

37. พระท่านสอน "ระงับกิเลส..ตัณหาแล้ว!!. จึงจะไป..พระนิพพานได้!!. กิเลสตัณหานั้น..มีอยู่ที่ตัวเรา!!. ถ้าเราไม่ทำให้ดับ..ใครจะมาช่วยดับให้!!."


38. พระท่านสอน "บุคคลผู้มีปัญญา..จะเจริญอสุภกรรมฐาน!!. การที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้!!.ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่าย..ในร่างกายของตน!!. จะได้ยกตน..ให้พ้นจากกิเลสตัณหา!!."


39. พระท่านสอน "คนที่มีปัญญาแล้ว!!. ไม่ทำตัว..ให้เป็นทุกข์!!. ส่วนคนที่ไม่มีปัญญา!!.ชอบทำตัว..ให้เป็นทุกข์อยู่เสมอ!!."

/อ.กสินัง