บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6805/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 21/11/54

37. พระท่านสอน "ระงับกิเลส..ตัณหาแล้ว!!. จึงจะไป..พระนิพพานได้!!. กิเลสตัณหานั้น..มีอยู่ที่ตัวเรา!!. ถ้าเราไม่ทำให้ดับ..ใครจะมาช่วยดับให้!!."


38. พระท่านสอน "บุคคลผู้มีปัญญา..จะเจริญอสุภกรรมฐาน!!. การที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้!!.ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่าย..ในร่างกายของตน!!. จะได้ยกตน..ให้พ้นจากกิเลสตัณหา!!."


39. พระท่านสอน "คนที่มีปัญญาแล้ว!!. ไม่ทำตัว..ให้เป็นทุกข์!!. ส่วนคนที่ไม่มีปัญญา!!.ชอบทำตัว..ให้เป็นทุกข์อยู่เสมอ!!."

/อ.กสินัง