บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6794/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 20/11/54


34. พระท่านสอน "ธรรมะอยู่ที่ไหน?.. ไม่ใช่ไปค้นคว้าหา..ในป่าในรก!!. ธรรมอยู่ที่..ตัวเรานี้เอง!!."


35. พระท่านสอน "สังขารจิตนั้น.. เมื่อปรุงแต่งอะไรแล้ว!!. ก็แส่ส่ายหลงมัวเมา..ไปตามอารมณ์กิเลส!!. อย่าให้หลงใหล..ไปกับสังขารจิตนั้น!!. จงทวนกระแส!!."


36. พระท่านสอน "การอยากได้สุข..ในพระนิพพาน!!. ก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์!!. คือวางจิตใจ..อย่าถือว่าเป็นของๆตน!!.ก็ชื่อได้ว่า..ได้ถึงพระนิพพาน!!."

/อ.กสินัง