พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3258/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 20/11/54


34. พระท่านสอน "ธรรมะอยู่ที่ไหน?.. ไม่ใช่ไปค้นคว้าหา..ในป่าในรก!!. ธรรมอยู่ที่..ตัวเรานี้เอง!!."


35. พระท่านสอน "สังขารจิตนั้น.. เมื่อปรุงแต่งอะไรแล้ว!!. ก็แส่ส่ายหลงมัวเมา..ไปตามอารมณ์กิเลส!!. อย่าให้หลงใหล..ไปกับสังขารจิตนั้น!!. จงทวนกระแส!!."


36. พระท่านสอน "การอยากได้สุข..ในพระนิพพาน!!. ก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์!!. คือวางจิตใจ..อย่าถือว่าเป็นของๆตน!!.ก็ชื่อได้ว่า..ได้ถึงพระนิพพาน!!."

/อ.กสินัง