บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6638/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 19/11/54

31. พระท่านสอน "ปัญญา..อยู่ที่ใจ!!. ต้องหัดใจ!!. นั้นแหละ..ให้มีปัญญา!! ให้มีความคิดว่า!!.ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมา..เป็นเพราะเหตุใด?.. ต้องเอาไปพิจารณา!!.กิเลสอันใด..ที่ทำให้ทุกข์!!. ถ้ารู้แล้ว..มันจะได้ตัดวาง!!."


32. พระท่านสอน "ยึดอะไร!!. อย่ายึด..ให้มันมากเกินไป!!. ยึดมันมากเกินไป..เดี๋ยวมันขาด!!."

33. พระท่านสอน "เมื่อฟังธรรม!!.แล้วเข้าใจ..แจ่มแจ้งแล้ว!!. แม้จะคำเดียว..อุบายเดียว..ก็ตาม!!. ถ้าเราเอาไปคิด..ไปสอน!!. เราเอง..เลิกละกิเลส!!. ความโลภ!!. ความโกรธ!!. ความหลงได้!!. ก็เป็นทาง..ให้เจริญงอกงาม!!."

/อ.กสินัง