บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6743/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 18/11/54

28. พระท่านสอน "คุณธรรม!!.ถ้าเกิดมีขึ้น..กับผู้ใด!!. ย่อมทำให้..ความน่าเคารพ..เลื่อมใส!!.เกิดขึ้นกับผู้นั้น!!."


29. พระท่านสอน "จงอย่า!!.ปรารถนาความสุข..ที่ได้จากทุกข์!!.ของผู้อื่น!!."


30. พระท่านสอน "งมเข็มในมหาสมุทร..สุดยาก!!. แต่ยังไม่ลำบากเท่า..ศึกษาธรรมะ!!. ถ้าจิตไม่สงบ..มันไม่พบอะไรเลย!!."

/อ.กสินัง