พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3286/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 18/11/54

28. พระท่านสอน "คุณธรรม!!.ถ้าเกิดมีขึ้น..กับผู้ใด!!. ย่อมทำให้..ความน่าเคารพ..เลื่อมใส!!.เกิดขึ้นกับผู้นั้น!!."


29. พระท่านสอน "จงอย่า!!.ปรารถนาความสุข..ที่ได้จากทุกข์!!.ของผู้อื่น!!."


30. พระท่านสอน "งมเข็มในมหาสมุทร..สุดยาก!!. แต่ยังไม่ลำบากเท่า..ศึกษาธรรมะ!!. ถ้าจิตไม่สงบ..มันไม่พบอะไรเลย!!."

/อ.กสินัง