พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 17/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3362/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 17/11/54

พระท่านสอน "เราจะไปเอาจริง..เอาจัง!!.กับของที่มัน..ไม่จริง..ไม่จัง!!. มันก็ทุกข์เปล่าๆ..เท่านั้นแหละ!!. ของไม่จริง..ไม่จังนั้น!!.ให้เรารู้ว่า..มันของไม่แน่นอน!!."


พระท่านสอน "ทำไม?..มันถึงทุกข์!!. เพราะเรา..ไปจับทุกข์มา!!. โดยคิดว่า..ทุกข์มันดี!!. ให้วาง..ก็วางไม่ได้!!. ให้ปล่อย..ก็ปล่อยไม่ได้!!. ก็หนักอยู่อย่างนั้น!!. ทุกข์..ก็ทุกข์..อยู่อย่างนั้น!!."


พระท่านสอน "อย่าไปมองว่า..คนนั้นดี!!. คนนั้นเลว!!. คนนั้นเกลียดเรา!!. คนนั้นรักเรา!!. ถ้าเรามอง..ในแง่อย่างนี้!!. เราจะหลงไป..ในทิศทางที่มืด!!."

/อ.กสินัง