บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 17/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6828/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 17/11/54

พระท่านสอน "เราจะไปเอาจริง..เอาจัง!!.กับของที่มัน..ไม่จริง..ไม่จัง!!. มันก็ทุกข์เปล่าๆ..เท่านั้นแหละ!!. ของไม่จริง..ไม่จังนั้น!!.ให้เรารู้ว่า..มันของไม่แน่นอน!!."


พระท่านสอน "ทำไม?..มันถึงทุกข์!!. เพราะเรา..ไปจับทุกข์มา!!. โดยคิดว่า..ทุกข์มันดี!!. ให้วาง..ก็วางไม่ได้!!. ให้ปล่อย..ก็ปล่อยไม่ได้!!. ก็หนักอยู่อย่างนั้น!!. ทุกข์..ก็ทุกข์..อยู่อย่างนั้น!!."


พระท่านสอน "อย่าไปมองว่า..คนนั้นดี!!. คนนั้นเลว!!. คนนั้นเกลียดเรา!!. คนนั้นรักเรา!!. ถ้าเรามอง..ในแง่อย่างนี้!!. เราจะหลงไป..ในทิศทางที่มืด!!."

/อ.กสินัง