บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6787/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 16/11/54

22. พระท่านสอน "เราอยากจะสงบ..อยากระงับ!!. ตา..ก็ไม่ต้องเห็น!!. หู..ก็ไม่ได้ยิน!!. ถ้าอย่างนั้น!!.คนตาบอด..หูหนวก..ก็คงเป็นพระอรหันต์!!.กันทั้งนั้น!!."


23. พระท่านสอน "ใครรัก..ใครชัง..ช่างเถิด!!. ใครเชิด..ใครแช่ง..ช่างเขา!!. ใครเบื่อ..ใครบ่น..ทนเอา!!. ใจเราสบาย..แล้วเป็นพอ!!."


24. พระท่านสอน "จงตามรักษา..จิตของตน!!. ใครตามรักษา..จิตของตน!!.คนนั้น!!.จะพ้นจาก..บ่วงของมาร!!."

/อ.กสินัง