พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3329/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 16/11/54

22. พระท่านสอน "เราอยากจะสงบ..อยากระงับ!!. ตา..ก็ไม่ต้องเห็น!!. หู..ก็ไม่ได้ยิน!!. ถ้าอย่างนั้น!!.คนตาบอด..หูหนวก..ก็คงเป็นพระอรหันต์!!.กันทั้งนั้น!!."


23. พระท่านสอน "ใครรัก..ใครชัง..ช่างเถิด!!. ใครเชิด..ใครแช่ง..ช่างเขา!!. ใครเบื่อ..ใครบ่น..ทนเอา!!. ใจเราสบาย..แล้วเป็นพอ!!."


24. พระท่านสอน "จงตามรักษา..จิตของตน!!. ใครตามรักษา..จิตของตน!!.คนนั้น!!.จะพ้นจาก..บ่วงของมาร!!."

/อ.กสินัง