บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6642/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 15/11/54

19. พระท่านสอน "ความสงบ!!..ไปหาตรงไหน?.. ความสงบ!!..อยู่ทุ่ง..อยู่ภูเขา..อยู่ในป่าหรือ?.. ถ้าเรารู้จัก..ความสงบ!! เดินไปตามถนนมัน..ก็สงบ!!. นั่งอยู่..มันก็สงบ!!. อยู่ที่ไหน..มันก็สงบ!!.ถ้าเรารู้จัก..ความสงบ!!."


20. พระท่านสอน "ถ้าจิตมันหลงแล้ว!!.จะเอาใคร..มาสั่งสอน!!.  เป็นคนหลงแล้ว!!.จะเอาใคร..มาฝึกจิต!!."


21. พระท่านสอน "ความรู้!!.ซึ่งมันมีอยู่ในเรา..มันมีอยู่แล้ว!!. แต่ว่าตัวรู้นี้..มันรู้ผิดอยู่!!. ใครจะเอามาสอน..ให้ถูกได้!!. เพราะตัวจะสอนตัว!!. ตัวนั้น..มันก็หลงอยู่แล้ว!!."

/อ.กสินัง