บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6873/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 14/11/54

16. พระท่านสอน "คนที่พูดมาก..ขาดหลักเหตุผล!!. มักลบหลู่..คำสอนของผู้รู้!!. ล้วนมีแต่..จะพาตนฉิบหาย!!."

17. พระท่านสอน "แสงส่องจากดาวเดือน..รสเย็นตา!!. รสของเย็นทั้งหลาย..ที่คนรู้!!. เย็นสู้เสียงคำสอน..จากผู้รู้ธรรมไม่ได้!!."

18. พระท่านสอน "คนพาล..คนเลว!!. ครูสอนให้ความรู้..ไม่จำ!! แต่สำคัญตัว..ว่าฉลาด!!. มักบังอาจอยากทำ..เทียบครู!!."

/อ.กสินัง