พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3438/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 14/11/54

16. พระท่านสอน "คนที่พูดมาก..ขาดหลักเหตุผล!!. มักลบหลู่..คำสอนของผู้รู้!!. ล้วนมีแต่..จะพาตนฉิบหาย!!."

17. พระท่านสอน "แสงส่องจากดาวเดือน..รสเย็นตา!!. รสของเย็นทั้งหลาย..ที่คนรู้!!. เย็นสู้เสียงคำสอน..จากผู้รู้ธรรมไม่ได้!!."

18. พระท่านสอน "คนพาล..คนเลว!!. ครูสอนให้ความรู้..ไม่จำ!! แต่สำคัญตัว..ว่าฉลาด!!. มักบังอาจอยากทำ..เทียบครู!!."

/อ.กสินัง