บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6873/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 13/11/54

13. พระท่านสอน "ศีล!!.คือรั้วกั้น..ความเบียดเบียน!!. และทำลายสมบัติ..ร่างกายและจิตใจ!!..ของกันและกัน!!.(หลวงปู่มั่น)"

14. พระท่านสอน "การยืน..เดิน..นั่ง..นอน!!. การขบฉัน..การขับถ่าย..การพูดจาปราศรัย!!.กับผู้มาเกี่ยวข้อง..ทุกๆราย!!. และทุกๆครั้ง..ด้วยความสำรวม!!.นี่แล..คือ อริยธรรม!!. เพราะอริยบุคคลทุกประเภท..ท่านดำเนินอย่างนี้..กันทั้งนั้น!! (หลวงปู่มั่น)"

15.พระท่านสอน "การทำใจ..ให้พอดี!!.พอดียังไง..มันจะทุกข์!!.ก็พอดี..มันจะสุข!!.ก็พอดี..มันจะชอบใจ!!.ก็พอดี..มันจะไม่ชอบใจ!!ก็ให้มัน..พอดี!!."

/อ.กสินัง