พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 13/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3516/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 13/11/54

13. พระท่านสอน "ศีล!!.คือรั้วกั้น..ความเบียดเบียน!!. และทำลายสมบัติ..ร่างกายและจิตใจ!!..ของกันและกัน!!.(หลวงปู่มั่น)"

14. พระท่านสอน "การยืน..เดิน..นั่ง..นอน!!. การขบฉัน..การขับถ่าย..การพูดจาปราศรัย!!.กับผู้มาเกี่ยวข้อง..ทุกๆราย!!. และทุกๆครั้ง..ด้วยความสำรวม!!.นี่แล..คือ อริยธรรม!!. เพราะอริยบุคคลทุกประเภท..ท่านดำเนินอย่างนี้..กันทั้งนั้น!! (หลวงปู่มั่น)"

15.พระท่านสอน "การทำใจ..ให้พอดี!!.พอดียังไง..มันจะทุกข์!!.ก็พอดี..มันจะสุข!!.ก็พอดี..มันจะชอบใจ!!.ก็พอดี..มันจะไม่ชอบใจ!!ก็ให้มัน..พอดี!!."

/อ.กสินัง