บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 12/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6529/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 12/11/54

10. พระท่านสอน "งูพิษนั้นร้าย!!. พิษของคนร้าย..ยิ่งกว่าพิษงู!!. เพราะพิษงู..มีว่านยารักษาได้!!. แต่พิษคน..ร้ายอะไรก็แก้ไม่หาย!!."

11. พระท่านสอน "คนที่เด่น..ในการให้ทาน!!. ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผย..และเด่นในปวงชน!!.โดยไม่นิยม..รูปร่างลักษณะ!!. ผู้เช่นนี้..มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดา..ที่มองไม่เห็น..ก็เคารพรัก!!.(หลวงปู่มั่น)"

12. พระท่านสอน "อำนาจทาน!!. ทำให้ผู้มีใจชอบบริจาค..เกิดความเคยชินต่อนิสัย!!. จนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาล..ไม่ให้อดอยากในภพที่เกิด!! (หลวงปู่มั่น)"

/อ.กสินัง