พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3496/ตอบ 0)
 

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 11/11/54 

7. พระท่านสอน "พูดยกย่องศัตรู..ทั้งที่ตนเกลียด!!. พูดเสียดสี..ครูของตน!!.กรรมสองอย่างนี้..ให้ผลเสมอกัน!!. เพราะใจคิดอย่าง..ปากพูดอย่าง!!.ไม่ตรงกัน!!."

8. พระท่านสอน "หมาเห็นคนวิ่งไล่กัด..ขา!!. คนไม่ควรหาทาง..กัดตอบมัน!!. อุปมาบัณฑิตผู้รู้..ไม่เปลืองตัว!!.ไปตอบโต้คนพาล!!. เห็นเสียการ..ไม่เกิดประโยชน์!!."

9. พระท่านสอน "ใครไม่สามารถเอา..ไฟเผาน้ำทะเล!!.อันกว้างใหญ่ให้ร้อนได้.. ฉันใด!!. ใจนักปราชญ์..ใครก็ไม่อาจด่าท่าน!!. ให้ขัดเคืองได้ฉันนั้น!!."

/อ.กสินัง