บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6996/ตอบ 0)
 

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 11/11/54 

7. พระท่านสอน "พูดยกย่องศัตรู..ทั้งที่ตนเกลียด!!. พูดเสียดสี..ครูของตน!!.กรรมสองอย่างนี้..ให้ผลเสมอกัน!!. เพราะใจคิดอย่าง..ปากพูดอย่าง!!.ไม่ตรงกัน!!."

8. พระท่านสอน "หมาเห็นคนวิ่งไล่กัด..ขา!!. คนไม่ควรหาทาง..กัดตอบมัน!!. อุปมาบัณฑิตผู้รู้..ไม่เปลืองตัว!!.ไปตอบโต้คนพาล!!. เห็นเสียการ..ไม่เกิดประโยชน์!!."

9. พระท่านสอน "ใครไม่สามารถเอา..ไฟเผาน้ำทะเล!!.อันกว้างใหญ่ให้ร้อนได้.. ฉันใด!!. ใจนักปราชญ์..ใครก็ไม่อาจด่าท่าน!!. ให้ขัดเคืองได้ฉันนั้น!!."

/อ.กสินัง