บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/11/2554 พระท่านสอน!!. (อ่าน 6887/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 10/11/54 

4. พระท่านสอน "ถ้าเธอยังห่วงชีวิตในอนาคต!!.ก็จงขยันทำจิตให้มั่นคง!!.ตรงธรรมะเถิด!!."

5. พระท่านสอน "สอนคนอื่นให้มีความเห็นชอบนั้นยาก!!.ทำภูเขาให้ราบยังง่ายกว่า!!."

6. พระท่านสอน "การปฏิบัติธรรม!!.ถ้าตั้งใจทำจริง!!.ปฏิบัติจริง!!.ย่อมได้รับผลคือ..ความจริง!!."

/อ.กสินัง