บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/11/54 พระท่านสอน!!. (อ่าน 7367/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 09/11/54 

1. พระท่านสอน "ถ้าถูกด่าแล้วยังโกธร.. ทุกข์โทษจะตามมา!!.  ถ้าถูกด่าแล้วไม่โกธร.. ทุกข์โทษไม่มี!!."

2. พระท่านสอน "การแสร้งทำและหลอกลวง..นั่นแหละ!!.คือ.การโกงตัวเอง!!."

3. พระท่านสอน "เมื่ออกุศลจิตมันงอกงาม.. กุศลธรรมย่อมเสื่อม!!." 

/อ.กสินัง