พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/11/54 พระท่านสอน!!. (อ่าน 3932/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 09/11/54 

1. พระท่านสอน "ถ้าถูกด่าแล้วยังโกธร.. ทุกข์โทษจะตามมา!!.  ถ้าถูกด่าแล้วไม่โกธร.. ทุกข์โทษไม่มี!!."

2. พระท่านสอน "การแสร้งทำและหลอกลวง..นั่นแหละ!!.คือ.การโกงตัวเอง!!."

3. พระท่านสอน "เมื่ออกุศลจิตมันงอกงาม.. กุศลธรรมย่อมเสื่อม!!." 

/อ.กสินัง