บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์!! ขอเพียงแค่นี้ก่อน!! (อ่าน 8324/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 31/07/2553

เวลา 07:53 am

ขอแจ้งข่าวว่า!! คติธรรมที่ท่านอาจารย์..ได้เมตตาให้คติธรรมพวกเราทุกๆคน..ทุกๆวันมิเคยขาด!!.  พวกเราทุกๆคนรู้สึกทราบซึ้งในพระคุณยิ่ง..คติธรรมที่ท่านอาจารย์ส่งให้พวกเรามากมาย!!..และมากพอที่พวกเราได้ยึดถือและนำไปปฎิบัติได้แล้ว!!.. มรรคผลย่อมเกิดแก่ใจของผู้นำไปพิจารณาและปฏิบัติให้เข้าถึง!!.. อาจารย์ได้นำพาพวกเราเข้าถึงธรรม!!. เข้าถึงพระรัตนตรัย..พระพุทธ, พระธรรม, และพระสงฆ์แล้ว!!.. ส่วนปัจจุบันและอนาคต!!. ควรต้องเป็นหน้าที่ของพวกเรากันเองที่ต้องสานต่อ!!.. เราจึงขออนุญาตทุกๆท่านหยุดคติธรรมไว้เพียงแค่นี้ก่อน..ส่วนธรรมะอื่นๆที่จะนำมาเสนอกำลังจัดทำอยู่..และจะขอเสนอในอนาคตอันใกล้นี้!!.โปรดติดตาม!!