พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์!! ขอเพียงแค่นี้ก่อน!! (อ่าน 4166/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 31/07/2553

เวลา 07:53 am

ขอแจ้งข่าวว่า!! คติธรรมที่ท่านอาจารย์..ได้เมตตาให้คติธรรมพวกเราทุกๆคน..ทุกๆวันมิเคยขาด!!.  พวกเราทุกๆคนรู้สึกทราบซึ้งในพระคุณยิ่ง..คติธรรมที่ท่านอาจารย์ส่งให้พวกเรามากมาย!!..และมากพอที่พวกเราได้ยึดถือและนำไปปฎิบัติได้แล้ว!!.. มรรคผลย่อมเกิดแก่ใจของผู้นำไปพิจารณาและปฏิบัติให้เข้าถึง!!.. อาจารย์ได้นำพาพวกเราเข้าถึงธรรม!!. เข้าถึงพระรัตนตรัย..พระพุทธ, พระธรรม, และพระสงฆ์แล้ว!!.. ส่วนปัจจุบันและอนาคต!!. ควรต้องเป็นหน้าที่ของพวกเรากันเองที่ต้องสานต่อ!!.. เราจึงขออนุญาตทุกๆท่านหยุดคติธรรมไว้เพียงแค่นี้ก่อน..ส่วนธรรมะอื่นๆที่จะนำมาเสนอกำลังจัดทำอยู่..และจะขอเสนอในอนาคตอันใกล้นี้!!.โปรดติดตาม!!