บทความ
อยากบรรลุธรรมต้องปฏิบัติ!! (อ่าน 8141/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/07/2553

 

เวลา 06:16 am

 จะสะสมบาป!!.ให้หมั่นจับผิดคน!!  จะสะสมบุญ!!.ให้หมั่นมองหาความผิดตัวเอง!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 06:19 am

 อยากอิ่มต้องกิน!! อยากบรรลุธรรมต้องปฏิบัติ!!  ถ้าไม่ปฏิบัติ!!.ยากที่จะเห็นธรรม!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:23 am

 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย!!.ให้คิดว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้!!.โรคก็มาอาศัยเหมือนกัน!! / อ.กสินัง