พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
อยากบรรลุธรรมต้องปฏิบัติ!! (อ่าน 4075/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 30/07/2553

 

เวลา 06:16 am

 จะสะสมบาป!!.ให้หมั่นจับผิดคน!!  จะสะสมบุญ!!.ให้หมั่นมองหาความผิดตัวเอง!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 06:19 am

 อยากอิ่มต้องกิน!! อยากบรรลุธรรมต้องปฏิบัติ!!  ถ้าไม่ปฏิบัติ!!.ยากที่จะเห็นธรรม!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:23 am

 เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย!!.ให้คิดว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้!!.โรคก็มาอาศัยเหมือนกัน!! / อ.กสินัง