บทความ
ไม่อยากมีเวรกับใคร!! (อ่าน 8353/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/07/2553

 

เวลา 06:59 am

 ไม่อยากมีเวรกับใคร!!.อย่าจองเวรกับคนนั้น!!  แก้ได้ด้วยการมีเมตตา!! เวรนั้นจะหมด!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 07:09 am

 หยุดดูใจตัวเองเมื่อไหร่!!.ชีวิตเสียหายเมื่อนั้น!! เพราะละความชั่วไม่ได้!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:16 am

จิตใจของคน!!.ที่มีความสงบเยือกเย็น..และมีคีลธรรมเท่านั้น!!  จึงจะมีญานรู้แจ้ง!! / อ.กสินัง