พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ไม่อยากมีเวรกับใคร!! (อ่าน 4212/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 29/07/2553

 

เวลา 06:59 am

 ไม่อยากมีเวรกับใคร!!.อย่าจองเวรกับคนนั้น!!  แก้ได้ด้วยการมีเมตตา!! เวรนั้นจะหมด!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 07:09 am

 หยุดดูใจตัวเองเมื่อไหร่!!.ชีวิตเสียหายเมื่อนั้น!! เพราะละความชั่วไม่ได้!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:16 am

จิตใจของคน!!.ที่มีความสงบเยือกเย็น..และมีคีลธรรมเท่านั้น!!  จึงจะมีญานรู้แจ้ง!! / อ.กสินัง