บทความ
ศพคนที่เน่าบูด!!. (อ่าน 8130/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/07/2553

 

เวลา 06:48 am

 ศพคนที่เน่าบูด!!.สอนให้เห็นความเป็นจริงว่า..คนเรามีแต่ปฎิกูล!!. สวย.หล่อมีที่ไหน? / อ.กสินัง


      เวลา 06:55 am

 คนที่มีโทสะ!!.เหมือนคนที่แบกไฟ!!  เมื่อรู้แจ้งแล้ว!!.อย่าไปแบกรับ..ไฟโทสะนั้นมา!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:01 am

มดที่เดินขอบกระด้ง!!.มันคิดว่าตัวเอง..เดินไปไกลแล้ว!!. ต่างอะไรกับคนที่หลงผิด!! / อ.กสินัง