พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ศพคนที่เน่าบูด!!. (อ่าน 4006/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 28/07/2553

 

เวลา 06:48 am

 ศพคนที่เน่าบูด!!.สอนให้เห็นความเป็นจริงว่า..คนเรามีแต่ปฎิกูล!!. สวย.หล่อมีที่ไหน? / อ.กสินัง


      เวลา 06:55 am

 คนที่มีโทสะ!!.เหมือนคนที่แบกไฟ!!  เมื่อรู้แจ้งแล้ว!!.อย่าไปแบกรับ..ไฟโทสะนั้นมา!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:01 am

มดที่เดินขอบกระด้ง!!.มันคิดว่าตัวเอง..เดินไปไกลแล้ว!!. ต่างอะไรกับคนที่หลงผิด!! / อ.กสินัง