พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!! (อ่าน 4015/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/07/2553

 

เวลา 06:54 am

 เราอยากพ้นทุกข์!! แต่เอากิเลสเป็นที่พึ่งที่อาศัย!!.มันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไง? / อ.กสิน้ง


      เวลา 07:02 am

 ถ้าคนเรายังมีตัณหา!! ความชั่วจะทำได้ง่าย!!.ความดีจะทำได้ยาก!!.ต้องละตัณหา!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:06 am

ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!!  ไม่ได้มีไว้ให้แบก!!.คนแบกศีลคือคนที่เพ่งโทษคน!!.ผิดศีล!! / อ.กสินัง