บทความ
ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!! (อ่าน 8002/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 24/07/2553

 

เวลา 06:54 am

 เราอยากพ้นทุกข์!! แต่เอากิเลสเป็นที่พึ่งที่อาศัย!!.มันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไง? / อ.กสิน้ง


      เวลา 07:02 am

 ถ้าคนเรายังมีตัณหา!! ความชั่วจะทำได้ง่าย!!.ความดีจะทำได้ยาก!!.ต้องละตัณหา!! / อ.กสินัง


      เวลา 07:06 am

ศีลมีไว้ให้ท่านรักษา!!  ไม่ได้มีไว้ให้แบก!!.คนแบกศีลคือคนที่เพ่งโทษคน!!.ผิดศีล!! / อ.กสินัง