บทความ
ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!! (อ่าน 8591/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/7/53

 

เวลา 06:53 am

 พระพุทธเจ้า!! กล่าวว่าสิ่งใดยังมาไม่ถึง..ไม่ควรนึก!!. สิ่งใดที่ล่วงมาแล้ว..ไม่ควรไปคิด!!. เอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่า!!.เวลานี้ทำใจให้มันดีก็พอ!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


      เวลา 06:56 am

 ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!!. ลับๆล่อๆ!!. ล่อให้คนเกลียดทำไปทำไม? / อ.กสินัง