พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!! (อ่าน 4633/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 23/7/53

 

เวลา 06:53 am

 พระพุทธเจ้า!! กล่าวว่าสิ่งใดยังมาไม่ถึง..ไม่ควรนึก!!. สิ่งใดที่ล่วงมาแล้ว..ไม่ควรไปคิด!!. เอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่า!!.เวลานี้ทำใจให้มันดีก็พอ!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


      เวลา 06:56 am

 ต่อหน้าอย่างหนึ่ง!! ลับหลังอีกอย่างหนึ่ง!!. ลับๆล่อๆ!!. ล่อให้คนเกลียดทำไปทำไม? / อ.กสินัง