พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ความจริงที่คนเราต้องรู้!! (อ่าน 3980/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/07/2553

 

เวลา 06:03 am

ความจริงที่คนเราต้องรู้!!.คือเกิดมาในเบื้องต้น!!.ทรุดโทรมในท่ามกลาง!!. สลายไปในที่สุด!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:07 am

พระเตือนท่านแล้ว!!.อย่าทำผิด!!  แต่ท่านก็ยังทำผิด!! ทุกษ์โทษเกิดขึ้น!!.ท่านแก้เอง / อ.กสินัง


      เวลา 06:09 am

คนที่เอาดีไม่ได้!!.เพราะไม่สนใจในเรื่องของความดี!!.มีจิตหมกมุ่นในกาม!! / อ.กสินัง