บทความ
ความจริงที่คนเราต้องรู้!! (อ่าน 7866/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 22/07/2553

 

เวลา 06:03 am

ความจริงที่คนเราต้องรู้!!.คือเกิดมาในเบื้องต้น!!.ทรุดโทรมในท่ามกลาง!!. สลายไปในที่สุด!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:07 am

พระเตือนท่านแล้ว!!.อย่าทำผิด!!  แต่ท่านก็ยังทำผิด!! ทุกษ์โทษเกิดขึ้น!!.ท่านแก้เอง / อ.กสินัง


      เวลา 06:09 am

คนที่เอาดีไม่ได้!!.เพราะไม่สนใจในเรื่องของความดี!!.มีจิตหมกมุ่นในกาม!! / อ.กสินัง