พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
อธิษฐานบารมี!! (อ่าน 4085/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 21/07/2553

 

เวลา 06:49 am

 พระสอน!! จงทำกำลังใจ..ให้มีความเบื่อหน่ายในกามคุณ!!.เพราะกามคุณมีแต่ทุกข์โทษ!! / อ.กสินัง

      เวลา 06:52 am

 อธิษฐานบารมี!! ตั้งใจไว้อย่างไร?. ให้ตั้งตรงไว้อย่างนั้น!!.ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:54 am

การเข้าถึงกรรมฐาน!!.คือการนึกถึงกรรมฐานกองนั้น!!. เป็นปกติตลอดวัน..ไม่ขาดสาย!! / อ.กสินัง