พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
สติเป็นสิ่งสำคัญ!! (อ่าน 4067/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/07/2553

 

เวลา 06:02 am

คนที่บรรลุมรรคผล..พระนิพพาน!!. ส่วนใหญ่เขาเจริญสติ..และคิดหาความเป็นจริงเสมอ!! / อ.กสินัง


       เวลา 06:05 am

สติเป็นสิ่งสำคัญ!!. คนที่ขาดสติ..ก็เหมือนรถที่ไม่มีพวงมาลัย!!. ชีวิตไปไหนลำบาก!! / อ.กสินัง

       เวลา 06:08 am

สร้างสติมันง่าย!!. แค่รู้ลมหายใจเข้าออก!!  หาสติมันยาก!!.เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว!! / อ.กสินัง