บทความ
สติเป็นสิ่งสำคัญ!! (อ่าน 8110/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 20/07/2553

 

เวลา 06:02 am

คนที่บรรลุมรรคผล..พระนิพพาน!!. ส่วนใหญ่เขาเจริญสติ..และคิดหาความเป็นจริงเสมอ!! / อ.กสินัง


       เวลา 06:05 am

สติเป็นสิ่งสำคัญ!!. คนที่ขาดสติ..ก็เหมือนรถที่ไม่มีพวงมาลัย!!. ชีวิตไปไหนลำบาก!! / อ.กสินัง

       เวลา 06:08 am

สร้างสติมันง่าย!!. แค่รู้ลมหายใจเข้าออก!!  หาสติมันยาก!!.เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว!! / อ.กสินัง