บทความ
กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 8065/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/07/2553

 

    เวลา 09:18 am

 1. กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!.ให้สติคงตัว..มีความรู้สึกว่าเราต้องตายแน่!! / อ.กสินัง


       เวลา 09:21 am

 2. ขึ้นชื่อว่าความตาย..เป็นของเที่ยง!!.ชีวิตของเรา..เป็นของไม่เที่ยง!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

       เวลา 09:23 am

3. ถ้าเรายังพอใจ..อยู่ในโลกีย์วิสัย!! เราจะไม่พ้นความทุกข์!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


       เวลา 09:26 am

คนที่มีสติกับคนที่ขาดสติ..ใช้ชีวิตต่างกัน!!. คนที่มีสติจะทำอะไร?..มักจะไม่ผิดพลาด!!. ส่วนคนที่ขาดสติ..จะพูดอะไร!!.ทำอะไร!!..มักเสียหายอยู่เสมอ!! / อ.กสินัง