พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!! (อ่าน 4024/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 19/07/2553

 

    เวลา 09:18 am

 1. กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก!!.ให้สติคงตัว..มีความรู้สึกว่าเราต้องตายแน่!! / อ.กสินัง


       เวลา 09:21 am

 2. ขึ้นชื่อว่าความตาย..เป็นของเที่ยง!!.ชีวิตของเรา..เป็นของไม่เที่ยง!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

       เวลา 09:23 am

3. ถ้าเรายังพอใจ..อยู่ในโลกีย์วิสัย!! เราจะไม่พ้นความทุกข์!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


       เวลา 09:26 am

คนที่มีสติกับคนที่ขาดสติ..ใช้ชีวิตต่างกัน!!. คนที่มีสติจะทำอะไร?..มักจะไม่ผิดพลาด!!. ส่วนคนที่ขาดสติ..จะพูดอะไร!!.ทำอะไร!!..มักเสียหายอยู่เสมอ!! / อ.กสินัง