พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!! (อ่าน 3912/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/07/2553

 

เวลา 06:15 am

ฟังธรรมแล้ว!! ท่านต้องสอนตัวเอง..ให้ละบาป!!. ถ้าละบาปไม่ได้เชิญตามสบาย!!. นรก..ว่างพอ!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:18 am

 ถ้าตั้งใจให้ถูก!!.จะต้องทำใจให้เป็นกลาง!!.ไม่ให้มีกิเลสเจือปนในใจ!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:20 am

 กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!!. เกิดจากจิต!!.ไปแสวงหามาทั้งนั้น!! / หลวงปู่เทสก์