บทความ
กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!! (อ่าน 7896/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 18/07/2553

 

เวลา 06:15 am

ฟังธรรมแล้ว!! ท่านต้องสอนตัวเอง..ให้ละบาป!!. ถ้าละบาปไม่ได้เชิญตามสบาย!!. นรก..ว่างพอ!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:18 am

 ถ้าตั้งใจให้ถูก!!.จะต้องทำใจให้เป็นกลาง!!.ไม่ให้มีกิเลสเจือปนในใจ!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:20 am

 กิเลสที่มาหุ้มห่อจิตทั้งหมดนั้น!!. เกิดจากจิต!!.ไปแสวงหามาทั้งนั้น!! / หลวงปู่เทสก์