พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!! (อ่าน 3853/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/07/2553

 

เวลา 06:28 am

 หลัก!! ศีลตัองรักษา!!. นิวรณ์ต้องกำจัด!!. ภาวนาต้องเสมอ!!. มีพรหมวิหารเป็นอารมณ์!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:31 am

เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!!.  รู้แจ้งกายเมื่อไร!!. นั่นคือทางเข้าสู่นิพพาน!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:34 am

พระสงฆ์!!.มีเอาไว้กราบไหว้!!. ไม่ใช่มีเอาไว้นินทา!!..ระวังจะเป็นบ้าไปหลายชาติ!! / อ.กสินัง