บทความ
เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!! (อ่าน 7910/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 16/07/2553

 

เวลา 06:28 am

 หลัก!! ศีลตัองรักษา!!. นิวรณ์ต้องกำจัด!!. ภาวนาต้องเสมอ!!. มีพรหมวิหารเป็นอารมณ์!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:31 am

เห็นอะไรไม่ดีเท่าเห็นกาย!!.  รู้แจ้งกายเมื่อไร!!. นั่นคือทางเข้าสู่นิพพาน!! / อ.กสินัง


     เวลา 06:34 am

พระสงฆ์!!.มีเอาไว้กราบไหว้!!. ไม่ใช่มีเอาไว้นินทา!!..ระวังจะเป็นบ้าไปหลายชาติ!! / อ.กสินัง