พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
เหตุความทุกข์ของคน (อ่าน 4337/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/07/2553

 

เวลา 06:51 am

 เหตุความทุกข์ของคนคือ..ติดที่กาย!!.  เห็นจริงในกายเมื่อไหร่.. หมดทุกข์เมื่อนั้น!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 06:54 am

 คนติดกาย!! เพราะคิดว่าสวย..ว่าดี!!. แท้จริงแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มกายภายใน..มีแต่ปฏิกูล!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:57 am

สอนตัวเอง!!. ถ้าจับลมไม่ได้..ให้ตายเสียดีกว่า!!  เพราะตายแล้วไม่มีลมให้จับ!! / อ.กสินัง