บทความ
เหตุความทุกข์ของคน (อ่าน 8132/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 15/07/2553

 

เวลา 06:51 am

 เหตุความทุกข์ของคนคือ..ติดที่กาย!!.  เห็นจริงในกายเมื่อไหร่.. หมดทุกข์เมื่อนั้น!! / อ.กสิน้ง


      เวลา 06:54 am

 คนติดกาย!! เพราะคิดว่าสวย..ว่าดี!!. แท้จริงแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มกายภายใน..มีแต่ปฏิกูล!! / อ.กสินัง


      เวลา 06:57 am

สอนตัวเอง!!. ถ้าจับลมไม่ได้..ให้ตายเสียดีกว่า!!  เพราะตายแล้วไม่มีลมให้จับ!! / อ.กสินัง