พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ปล่อยวาง!! (อ่าน 4147/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/07/2553

 

เวลา 07:33 am

 ถ้าเวรกรรมไม่มีจริง!!  ความทุกข์และความตาย!!.ก็ไม่น่าจะมีจริง!!.? / อ.กสินัง


    เวลา 07:35 am

 ไม่ต้องจองเวรใคร!! ใครทำเวรกรรมใดไว้!!.ผู้นั้นรับกรรมเวรนั้นเอง!!.เลี่ยงไม่ได้ / อ.กสินัง


    เวลา 07:38 am

ปล่อยวาง!!  อย่าวางแต่ปาก!!. เพราะปากคนไม่เคยวางอะไรได้.. มีแต่บ่น!!.มีแต่ปากมาก!! / อ.กสินัง