บทความ
ปล่อยวาง!! (อ่าน 8174/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 14/07/2553

 

เวลา 07:33 am

 ถ้าเวรกรรมไม่มีจริง!!  ความทุกข์และความตาย!!.ก็ไม่น่าจะมีจริง!!.? / อ.กสินัง


    เวลา 07:35 am

 ไม่ต้องจองเวรใคร!! ใครทำเวรกรรมใดไว้!!.ผู้นั้นรับกรรมเวรนั้นเอง!!.เลี่ยงไม่ได้ / อ.กสินัง


    เวลา 07:38 am

ปล่อยวาง!!  อย่าวางแต่ปาก!!. เพราะปากคนไม่เคยวางอะไรได้.. มีแต่บ่น!!.มีแต่ปากมาก!! / อ.กสินัง