พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
อะไรที่เราหลงติดอยู่!! (อ่าน 4489/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/07/2553

 

เวลา 07:21 am

 อะไรที่เราหลงติดอยู่!!  ถ้าเรามองไม่เห็น..ทุกข์โทษในสิ่งนั้น!!. ยากที่จะถอนตัวออกมาได้!! /อ.กสินัง


       เวลา 07:23 am

สุนัขมีทุกข์ด้วยโรคเรื้อนฉันใด!!  บุคคลที่มีโรคเรื้อนทางใจ..ก็หาความสุขไม่ได้ฉันนั้น!! / อ.กสินัง