บทความ
อะไรที่เราหลงติดอยู่!! (อ่าน 8203/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 11/07/2553

 

เวลา 07:21 am

 อะไรที่เราหลงติดอยู่!!  ถ้าเรามองไม่เห็น..ทุกข์โทษในสิ่งนั้น!!. ยากที่จะถอนตัวออกมาได้!! /อ.กสินัง


       เวลา 07:23 am

สุนัขมีทุกข์ด้วยโรคเรื้อนฉันใด!!  บุคคลที่มีโรคเรื้อนทางใจ..ก็หาความสุขไม่ได้ฉันนั้น!! / อ.กสินัง