บทความ
ทุกข์ควรกำหนดรู้!! (อ่าน 8053/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/07/2553

 

เวลา 08:06 am

ทุกข์ควรกำหนดรู้!!  สมุทัยควรละเสีย!!  นิโรธควรทำให้แจ้ง!! มรรคควรทำให้เกิด!!. ให้มี!! / หลวงปู่ขาว


      เวลา 08:12 am

ร่างกายมันเหมือนกับบ้านเช่าอยู่!!. เมื่อถึงเวลาที่จะไล่ออก..ก็ต้องไป!!. แต่ก่อนจะไป..ควรหาบ้านไว้เสียก่อน!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน