พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ทุกข์ควรกำหนดรู้!! (อ่าน 4125/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 10/07/2553

 

เวลา 08:06 am

ทุกข์ควรกำหนดรู้!!  สมุทัยควรละเสีย!!  นิโรธควรทำให้แจ้ง!! มรรคควรทำให้เกิด!!. ให้มี!! / หลวงปู่ขาว


      เวลา 08:12 am

ร่างกายมันเหมือนกับบ้านเช่าอยู่!!. เมื่อถึงเวลาที่จะไล่ออก..ก็ต้องไป!!. แต่ก่อนจะไป..ควรหาบ้านไว้เสียก่อน!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน