บทความ
ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! (อ่าน 7973/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/07/2553

 

 เวลา 07:44 am

 ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! จะได้ยังไง!!. สิ่งที่จะรู้ได้ชัดก็คือ..ตัวของเรา!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


      เวลา 07:47 am

 เราอยากได้สิ่งที่ดี..จากคนอื่นฉันใด!!. คนอื่นก็อยากได้สิ่งที่ดี..จากเราฉันนั้น!! / อ.กสินัง