พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! (อ่าน 4109/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 09/07/2553

 

 เวลา 07:44 am

 ชาวบ้านเขาจะชั่ว..เขาจะดี!! จะได้ยังไง!!. สิ่งที่จะรู้ได้ชัดก็คือ..ตัวของเรา!! / หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


      เวลา 07:47 am

 เราอยากได้สิ่งที่ดี..จากคนอื่นฉันใด!!. คนอื่นก็อยากได้สิ่งที่ดี..จากเราฉันนั้น!! / อ.กสินัง